« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Tietoa ProUnionista » Yhdistykset

Yhdistykset

Jäsenten tyypillisiä työpaikkoja ovat muun muassa ministeriöt ja keskusvirastot tai muut keskushallinnon toimintayksiköt, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet), Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus (Valtori), aluehallintovirastot, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä maistraatit. Jäseniä työskentelee myös Kansallisgalleriassa.

Työpaikoilla jäsenten tukena toimivat henkilöstönedustajat ja rekisteröimättömät yhdistykset. Mikäli työpaikalla ei ole rekisteröimätöntä yhdistystä, työpaikalle on nimetty yhdyshenkilö.

Rekisteröimättömiä yhdistyksiä ovat:

  • Arkistovirkailijat
  • Liikenteen turvallisuusviraston henkilökuntayhdistys
  • Maahanmuuttoviraston jäsenet
  • Maistraattien toimihenkilöt
  • Opetushallinnon virkamiehet
  • Palvelukeskusten pardialaiset
  • PRH:n henkilökuntayhdistys PRHHY
  • Tietohallinnon pardialaiset Tippa
  • Valtiokonttorin henkilökuntayhdistys VHY
  • Valtioneuvoston virkamiesyhdistys VVY.                          

Liiton hallitus on kokouksessaan 8.12.2016 todennut, että em. yhdistykset muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden työpaikkatason toiminnalle, jonka puitteissa jäsentoimintaa järjestetään.

Työpaikkatasolla toimitaan vapaamuotoisesti, ellei rekisteröimätöntä yhdistystä ole.

Toimintaa tuetaan määrärahalla, joka jaetaan yhdistyksille ja työpaikoille jäsenmäärän suhteessa.

 

 


20.8.2019 klo 11:04:30