Yhdistykset

Jäsenten tyypillisiä työpaikkoja ovat muun muassa ministeriöt ja keskusvirastot tai muut keskushallinnon toimintayksiköt, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet), Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus (Valtori), aluehallintovirastot, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä maistraatit. Jäseniä työskentelee myös Kansallisgalleriassa.

Työpaikoilla jäsenten tukena toimivat henkilöstönedustajat ja rekisteröimättömät yhdistykset. Mikäli työpaikalla ei ole rekisteröimätöntä yhdistystä, työpaikalle on nimetty yhdyshenkilö.

Rekisteröimättömiä yhdistyksiä ovat:

  • Arkistovirkailijat
  • Liitu (Traficom)
  • Maahanmuuttoviraston jäsenet
  • Maistraattien toimihenkilöt
  • Opetushallinnon virkamiehet
  • Palvelukeskusten pardialaiset
  • PRH:n henkilökuntayhdistys PRHHY
  • Tietohallinnon pardialaiset Tippa
  • Valtiokonttorin henkilökuntayhdistys VHY
  • Valtioneuvoston virkamiesyhdistys VVY.                          

Työpaikkatasolla toimitaan vapaamuotoisesti, ellei rekisteröimätöntä yhdistystä ole.

Toimintaa tuetaan määrärahalla, joka jaetaan yhdistyksille ja työpaikoille jäsenmäärän suhteessa.

 

 

ProUnioni

 

tukee myös jäsentensä osallistumista Ammattiliitto Pron aluejohtokuntien järjestämiin jäsentapahtumiin.

Tukea voi yksittäinen jäsen saada harkinnan mukaan yhden kerran vuodessa ja sitä voi hakea itse maksettaviin matkakuluihin tai tapahtuman mahdolliseen omavastuuseen. Tuen maksimimäärä on 50€/jäsen/vuosi.

 

Tuen myöntämisperusteista ja hakumenettelystä, kuten myös ProUnionin itse järjestämästä jäsentoiminnasta niin työpaikoilla kuin alueillakin saat tietoa hallituksen jäseniltä tai työpaikkasi yhdyshenkilöltä sekä aluetoimistoista.

 

Lisätietoja saat hallituksen jäseniltä: https://www.prounioni.fi/tietoa_prounionista/hallinto/hallitus/

Päivitetty: 2018