Säännöt

ProUnionin tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä työolojen, palkkojen ja muiden työsuhteen ehtojen parantamiseksi, tasa-arvon edistämiseksi sekä heidän työmarkkina-asemansa vahvistamiseksi.

Yhdistys edistää korkeaa järjestäytymisastetta työpaikoilla ja työskentelee jäsentensä keskinäisen yhteenkuuluvuuden kasvattamiseksi ja lujittamiseksi liitossa ja yhdistyksessä

Tarkoituksen toteuttamiseksi

  • avustaa ja tukee henkilöstön edustajien valintaa ja toimintaa työpaikoilla
  • avustaa ja tukee liiton alueellista ja työpaikkatoimintaa
  • avustaa ja tukee yksittäisiä jäseniä heidän etujensa ja oikeuksiensa turvaamiseksi työelämään ja työsuhteisiin liittyvissä asioissa
  • avustaa ja tukee liiton työehto- ym. neuvottelutoimintaa yhdistyksen sääntöjen mukaan
  • järjestää edunvalvontaa tukevaa koulutusta ja tiedotusta sekä neuvontatilaisuuksia
  • voi järjestää jäsenkunnan aktivoimiseen suunnattua vapaa-ajan toimintaa