Valtuusto

Sääntömääräinen valtuuston kokous pidetään kerran vuodessa syys-marraskuussa.

Sääntömääräisen valtuuston kokouksen tehtävänä on:

 • käsitellä hallituksen kertomukset edelliseltä toimintavuodelta
 • käsitellä tuloslaskelmat ja taseet edelliseltä tilikaudelta
 • päättää tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 • päättää ylijäämän käytöstä tai alijäämän kattamisesta
 • päättää liiton toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle
 • päättää liiton talousarvio seuraavalle toimintavuodelle
 • päättää jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimintavuodelle
 • valita hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joiden toimikausi alkaa heti ja kestää seuraavan kolmivuotiskauden
 • päättää kuinka monta jäsentä hallitukseen valitaan
 • valita hallituksen varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, joiden toimikausi alkaa heti ja kestää seuraavan kolmivuotiskauden
 • valita tilintarkastaja ja henkilökohtainen varatilintarkastaja (toimikausi alkaa seuraavan kalenterivuoden alusta)
 • valita toiminnantarkastaja ja henkilökohtainen varatoiminnantarkastaja (toimikausi alkaa seuraavan kalenterivuoden alusta)
 • päättää muista kokouskutsussa mainituista asioista sekä hallituksen kokouksessa esille ottamista asioista ja muista vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä kiireelliseksi todetuista asioista huomioon ottaen yhdistyslain 24§

Valtuuston puheenjohtaja

Eila Strang
eila.strang(at)ely-keskus.fi

Valtuuston varapuheenjohtaja

Sari Koski
sari.koski(at)avi.fi
 

Päivitetty: 2016 LH