Tietoa ProUnionista

ProUnioni ry on Ammattiliitto Pron jäsenyhdistys. Olemme osa Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:n järjestökokonaisuutta.

Järjestäytyminen kannattaa

Elämme yhteiskunnassa, jolle on tyypillistä nopeat työelämän muutokset. Myötä- ja vastamäkiä osuu jokaisen kohdalle. Ne selviävät, joilla on kyky hallita muutosta ja halu vaikuttaa muutoksen suuntaan.

Suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ei olisi ilman ammattiyhdistysliikettä. Muu Eurooppa kadehtii sopimusmalliamme ja virka- ja työehtosopimusjärjestelmäämme. Ammattiliitoihin kuuluu 80 % palkansaajista ja he saavat kohtuullista jäsenmaksua vastaan kaikki edunvalvontapalvelut. Ammattiliitto on suora osallistumis- ja vaikuttamiskanava neuvottelupöytiin, joissa etsitään ratkaisuja matkalla kohti hyvää työtä ja hyvää arkielämää.

Työpaikkatason ammattiyhdistystoiminta tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet osallistua oman työn ja työyhteisön kehittämiseen.

Liiton jäsenellä on käytössään kattava asiantuntija-apua kaikissa työelämän ongelmatilanteissa.

Ammattilaisten ProUnioni

ProUnioni ry on pääasiassa valtionhallinnon virastoissa ja laitoksissa sekä valtiokonsernin yhteisissä palvelukeskuksissa työskentelevien hallinnon ammattilaisten edunvalvontajärjestö. Jäseniä työskentelee myös Kansallisgalleriassa, jossa on oma työehtosopimus. Muutoin jäsenet ovat valtion virka- ja työehtosopimuksen soveltamisen piirissä.

Tyypillisiä työpaikkoja ovat muun muassa ministeriöt ja keskusvirastot tai muut keskushallinnon toimintayksiköt, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet), Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus (Valtori), aluehallintovirastot, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä Digi- ja väestötietovirasto.

Jäseniä löytyy joka lähtöön: työtehtävien kirjo sekä ammatti- ja virkanimikkeet ovat vaihtelevia kuten elämä itse. Koska joukostamme löytyy sekä monipuolisissa toimisto- ja hallintotehtävissä että johtamis-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleviä, vaihtelee koulutustausta keskiasteen ammatillisen tutkinnon suorittaneista ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneisiin.

 

 

 

 

Palvelukanavat 

Palvelukanavat löytyvät sivustolta www.proliitto.fi

  • Liittyminen, jäsenyys, ja jäsenedut, klo 9–14 (ma–pe). p. 09 1727 3440, jasenasiat@proliitto.fi

  • Palvelussuhde-/työsuhdeneuvonta, julkinen sektori, klo 8.30–16 (ma–pe), p. 09 1727 3442.

  • Henkilöstön sähköpostiosoite on  etunimi.sukunimi@proliitto.fi.

Tutustu Prohon ja etuihisi

www.proliitto.fi 

Päivitetty: 2018