Pron julkisella sektorilla on sovittu sopimusalavastaavien työnjaosta eri sopimusaloilla

8.2.2019

Valtionvarainministeriön hallinnonalasta kokonaisvastuu on Sari Jokikallaksella (sari.jokikallas(at)proliitto.fi) ja työparina toimii sopimusalavastaava Leena Hiljanen (leena.hiljanen(at)proliitto.fi). Valtiovarainministeriön hallinnonalalla on virasto- ja jäsenmäärältään suuri, on lisäksi sovittu, että virastovastuu aluehallintovirastoista on lakimies Teemu Kotkanojalla (teemu.kotkanoja(at)proliitto.fi). Valtion lupa- ja valvontavirasto Luovan toimeenpanohankkeen toimeenpanon seurannasta vastaa Sari Jokikallas.

Päivitetty: 2019