Maistraattien luottamusmiehet syystapaamisessa

2.10.2012

Maistraattien luottamusmiehet kokoontuivat koulutuspäivään viime perjantaina. Päivän ohjelmaan oli koottu tietopaketit palkkausjärjestelmän kehittämistarpeista, henkilöstön kehittämisen ohjausryhmässä valmistelussa olevista asioista ja asiakaspalvelu-hankkeesta.

Maistraattien palkkausjärjestelmästä keväällä 2012 tehdyn virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa on todettu uudistamisen tarve ja sovittu suunnittelutyön käynnistämisestä. Asiasta käytiin antoisa lähetekeskustelu, joka antoi vahvistusta valmistelutyön käynnistämisessä. Valtionhallinnossa viime aikoina suosiotaan kasvattanutta Palkkavaaka-järjestelmää vilkuiltiin muutaman kalvosarjan avulla.  Yhteinen toteamus oli, ettei järjestelmän vaihtaminen ole palkankorotusautomaatti, mutta yleisesti sovellettava arviointityökalu lisäisi vertailtavuutta. Maistraateissa käytössä olevan ja voimakkaasti räätälöidyn järjestelmän kehittämisestä olisi vastattava itse, kun valmistuotteiden jalostamisesta huolehtii sitä myyvä yritys. Uudistustyöhön on joka tapauksessa pakko tarttua, koska nykyisen järjestelmän eväät on vajaassa 10 vuodessa syöty ja jäsenet ovat lopen uupuneet laskemaan eri vaativuustasoille sijoittuvien työtehtävien prosenttiosuutta työajasta.

Henkilöstön kehittämisen ohjausryhmässä motoksi on omaksuttu ajatus ”Työssä innostuminen sujuvassa arjessa”.  Maistraattien käyttöön on valmisteltu mm. päihdeohjelma ja ohje sosiaalisen median käyttöpolitiikasta. Työn alla ovat henkilöstöstrategia ja ikäohjelma.  Molemmille on kysyntää, koska maistraattien henkilöstöstä ikäryhmään 55–64 kuuluu lähes 300 ja merkittävä osa saavuttaa ainakin laskennallisen eläkeiän vuosina 2015 ja 2016. Yhteistyössä työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa järjestettävä ikä ja työkyky tietoisku on luvassa 20.11.2012.

Suunnitelmia työn imun vahvistamiseksi on ohjausryhmässä vaikka muille jakaa.  Intoa ja osaamista ryhmän vetäjällä ja jäsenillä riittää, mutta ideoiden jalkauttamisessa maistraattikenttään on tehtävää.  Asioiden käsittely virallisessa yhteistoimintajärjestelmässä ei riitä, vaan jokaisen työyhteisön jäsenen on tunnettava yhteisten toimintatapojen sisältö. Perinteistä VMBaroa on täydennetty muutamalla kysymyksellä, joilla kuulostellaan toimialuejakouudistuksen onnistumista. Kysely pyörii 10.–26.10.2012 ja vastaukset käytössä jo virastojen ja ohjaajan välisissä tuloskeskusteluissa kuluvana syksynä. Kannattaa antaa palautetta.

Päivän päätteeksi ihmeteltiin Asiakaspalvelu 2014-hankkeen päälinjauksien sisältöä. Lailla kuntien järjestämisvastuulle annettavaksi kaavaillusta koko julkisen sektorin yhteisestä käyntiasiointipalvelusta uhkaa tulla paitsi raskas ja kallis myös vanhanaikainen palvelukonsepti. Elisan tuoreen tutkimuksen mukaan kuntalaiset haluavat kehittää vaihtoehtoisia palvelumuotoja, joista puhelin, sähköposti, internet ja tekstiviesti ovat suosituimmat.  Käyntiasioinnin mahdollisuus tarvitaan ja joissakin asioissa se on välttämätöntä, mutta uudet ratkaisut on mitoitettava kysynnän mukaan.

Viikonloppua jatkettiin järjestötoiminnalla. Lauantaina oli vuorossa Maistraattien toimihenkilöt ry:n vuosikokous, jolloin osin samojen teemojen pohdintaa jatkettiin ja tavattiin tuttuja.   

 

Päivitetty: 2019