Heinäkuun alusta ulkomaanmatka ei ole työmarkkinoilla olon este

27.6.2012

Vapaan liikuvuuden periaate toteutuu entistä paremmin myös työttömien kohdalla, kun työttömyysturvalain uudistukset astuvat voimaan 1.7.2012.

Muutoksen jälkeen ulkomaanmatka ei ole työmarkkinoilla olon este. Taustalla on paitsi ylevä ajatus liikkumisvapauden lisäämisestä myös tarve vähentää työ- ja elinkeinotoimistojen tehtäviä.  

Vaikka ulkomaille matkustaminen ei enää vaikuta työttömyysetuuteen, on työnhakijaa edelleen pidettävä Suomessa asuvana.

Työ- ja elinkeinotoimisto ei seuraa työnhakijan ulkomaanmatkojen lukumäärää tai kestoa, mutta työnhakijalla on velvollisuus ilmoittaa postiosoite ja muut yhteystiedot, joiden avulla hänet  viivytyksettä tavoittaa matkan aikana.

Ulkomaanmatka  ei edelleenkään ole pätevä syy kieltäytyä tarjotusta työstä tai palvelusta.

Päivitetty: 2019