Luottamusmiehet tiivistivät verkostoaan

15.10.2011

Kuluneelle viikolla kokoontuivat peräti kolmena päivänä eri prounionilaisten virastojen luottamusmiehet ajankohtaisten asioiden äärellä.

Maanantaina Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) luottamusmiehet kävivät läpi vuoden aikana palkkausjärjestelmän soveltamisessa esille nousseita ongelmakohtia. 

Tiistaina pohdittiin valtion tietohallinnossa tapahtuvia muutoksia. Paikalla oli sekä hallinnonalojen tietotekniikkakeskusten että virastojen palkkalistoilla olevia tietohallinnon ammattilaisia. Hallitusohjelma sisältää runsaasti kirjauksia mm. tietojen yhteiskäytöstä, tietojärjestelmien yhteensopivuudesta sekä tietohallinnon ja hankintojen kokoamisesta yhteen. Syyskuun alussa valtiovarainministeriö sai lisää hallinnonala- ja toimialarajat ylittävää toimivaltaa tietohallintoasioissa. Julkisen hallinnon ICT-staregian päivitys on alkamassa ja tarkoitus saada valmiiksi ensi keväänä.

Päivän alustusten ja keskustelun painopiste oli toimialariippumattomissa tietohallinnon tehtävissä. Neuvotteleva virkamies Sami Kivivasara valtiovarainministeriöstä esitti konsernitason näkemyksen kertomalla mm. työasemapalvelujen yhteenkokoamisen erilaisista vaihtoehdoista. Aaro Hallikainen Haltikista pohti keskittämisen vaikutuksia virastotasolla. Erinomaiset alustukset virittävät vilkaan keskustelun, jota päätettiin jatkaa. Työasemapalvelujen osalta odotetaan ratkaisua jo kuluvana vuonna ja mahdollisiin muutoksiin on henkilöstönedustajien syytä yhdessä varautua.

Keskiviikkona paneutuivat ministeriöiden ja keskusvirastojen luottamusmiehet hallitusohjelman linjauksiin sekä valtion vuoden 2012 talousarvion ja kehyspäätöksen sisältöön. Lisäksi avattiin palkkapolitiikan kiemuroita Pardian asiamies Aki Niemisen mieleenpainuvien esimerkkien avulla.

Luottamusmiesten verkostojen ylläpitäminen vaatii yhteisiä kokoontumisia. Kokemusten vaihtaminen kasvokkain on voimavara, jota tehokas viestintä ei korvaa. Tuttuun kollegaan on myös helpompi ottaa yhteyttä ja vaihtaa kuulumisia.

 

    

 

Päivitetty: 2019