Iloisin mielin kohti uutta

4.12.2018

Pardian viimeissä edustajakokouksessa kokousedustajina toiminut aina pirtsakka kolmikko Merja, Eila ja Airi nostavat maljan historiallisille päätöksille.

Pardian edustajakokous 27.11.2018 nimesi edustuksen Ammattiliitto Pron hallintoelimiin jäljellä olevaksi edustajakokouskaudeksi. ProUnionista hallituksen jäseneksi tulee Aila Järveläinen sekä edustajistoon Airi Luukkonen ja Marjaana Turtia.

Aila on Liikenteen turvallisuusvirastossa ylitarkastajana ja viraston pääluottamusmies.

Airi työskentelee Pohjois-Karjalan ELY-keskusksessa asiantuntijana ja Marjaana Kaakois-Suomen maistraatissa tarkastajana. Molemmat ovat alueellisia luottamusmiehiä.

Mukavasti kiinnostusta on herättänyt myös Pron aluejohtokuntien jäsenyys. ProUnionista on komea joukko ehdolla. Aluejohtokuntien jäsenet nimetään Pardian hallituksen viimeisessä kokouksessa 11.12.2018.

Joulukuussa nimetään myös sopimusalojen neuvottelukunnat. Nimetyt tullaan esittelemään ProUnionin nettisivuilla.

 

Päivitetty: 2019