Tavoitteet korkealle

1.11.2017

ProUnionin edustusjoukkue: Merja Reinikainen, Airi Luukkonen, Jaana Sankilampi ja Maija Kallio.

Pardian edustajakokous 31.10.-1.11.2017 oli nk. valintakokous, jossa valittiin pääsopijajärjestön johto ja vahvistettiin nelivuotiskauden toimintalinjat. Järjestömaailmassa valmistelu on sen verran monivaiheinen, että päätösvaiheessa asiat on pureksittu yhdessä jo monen monta kertaa. Tästä huolimatta ProUnionin kokousedustajat kävivät puhujapöntössä painottamassa nimenomaan meidän jäsenillemme tärkeitä asiakokonaisuuksia. Ettei totuus unohtuisi.

Ryhmäpuheenvuoron käyttänyt Jaana Sankilampi muistutti, että edunvalvontaa on tehtävä jäsen edellä. Palvelussuhteen ehtoja on uudistetava tavalla, jotka puhuttelevat jäseniä  tänään ja huomenna. Jaana totesi tyytyväisenä, että toimintalinja-asiakirjassa on nostettu esille mm. uudet työntekemisen muodot ja joustavat työaikajärjestelyt sekä palkkausjärjestelmien kehittäminen. Kaikki asioita, jotka ovat ProUnionin jäsenille tärkeitä.

Puheenvuorossa tuotiin esille myös huoli siitä, ettei yhteistoimintalainsäädäntö ole pysynyt mukana työelämän muutoksessa. Maakuntauudistuksen valmistelu on osittanut, ettei voimassaoleva lainsäädäntö turvaa yhteistoimintaa uudistusten ylittäessä sektorirajat. Yhteistoimintalainsäädännön uudistamistyö olisi saatava seuraavan hallituksen työlistalle, koska istuva hallitus ei näytä asiaa vievän eteenpäin.

Toisen ryhmäpuheenvuoron käytti Merja Reinikainen. Puheenvuoro liittyi järjestön vahvistamiseen. Merja painotti, että ProUnioni haluaa olla kehittämässä uudenajan ammattiyhdistystoimintaa, joka vastaa nykyisten ja uusien jäsenten odotuksiin 2020-luvun työelämässä. Vanhasta tarpeettomaksi käyneestä on kyettävä luopumaan, jotta uudelle on tilaa. Merja kannusti aloittamaan ay-liikkeen konmaroinnin hyvä ja arvokas säilyttäen.

ProUnionista Pardian hallituksen jäsenenä jatkaa liiton puheenjohtaja Sari Jokikallas ja hänen henkilökohtaisina varajäseninään Aila Järveläinen ja Niina Roth.  

 

 

 

Päivitetty: 2019