Tietoa meistä

ProUnioni ry on pääasiassa valtionhallinnon virastoissa ja laitoksissa sekä valtiokonsernin yhteisissä palvelukeskuksissa työskentelevien hallinnon ammattilaisten edunvalvontajärjestö. Jäseniä työskentelee myös Kansallisgalleriassa, jossa on oma työehtosopimus. Muutoin jäsenet ovat pääsääntöisesti valtion virka- ja työehtosopimuksen soveltamisen piirissä.

Tyypillisiä työpaikkoja ovat muun muassa ministeriöt ja keskusvirastot tai muut keskushallinnon toimintayksiköt, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet), Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus (Valtori), aluehallintovirastot, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä Digi- ja väestötietovirasto.

Jäseniä löytyy joka lähtöön: työtehtävien kirjo sekä ammatti- ja virkanimikkeet ovat vaihtelevia kuten elämä itse. Koska joukostamme löytyy sekä monipuolisissa toimisto- ja hallintotehtävissä että johtamis-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleviä, vaihtelee koulutustausta keskiasteen ammatillisen tutkinnon suorittaneista ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneisiin.

Tietosuojaseloste