Luottamusmiehen hommista ja vähän muustakin…


Oletko miettinyt koskaan, mistä se VES tai TES on rakentunut? Tai mitä ne ylipäätään edes tarkoittavat?
Tai mikä se Pro on ja miksi kuulumme sitten ProUnioniin? Kuka voi olla luottamusmies ja ketä se auttaa ja missä tilanteessa?

Itse pähkäilin näitä juttuja reilut 20 vuotta sitten, ennen kuin ryhdyin ensimmäistä kertaa luottamusmieheksi. Tuolloin sain kunnian toimia Tonttujen varaluottamusmiehenä ja liittona oli silloin Tekeri. Vuodet vierivät ja 2010- luvun alussa aloitin pestin valtion virkamiesten luottamusmiehenä prounionilaisena.
Meillä prounionilaisilla on oma yhdistys Ammattiliitto Pron sisällä. Meillä on oma valtuusto ja hallitus ja päättämme itse ”omista rahoistamme” ja tekemisistämme.


Miten luottamusmies valitaan?
Luottamusmies valitaan henkilöstön (liiton jäsenten) keskuudesta vaaleilla määräajaksi. Luottamusmiehen valinnasta ja siitä, keitä hän työpaikalla edustaa, on sovittu tarkemmin työ- tai virkaehtosopimuksessa. Ammattiliittoon kuuluvat työntekijät ovat valinneet hänet edustamaan ammattiliittoa ja sen jäseniä työpaikalla.
Valtiohallinnossa meillä on käytössä VES, eli valtion virkaehtosopimus, joten luottamusmiehiä voidaan valita useampia, jokaisesta työpaikalla edustetusta liitosta omansa.
Luottamusmiehen tehtävät työpaikalla:

  • Valvoa työntekijöiden etua
  • Valvoa työehtosopimuksen ja työlainsäädännön noudattamista.
  • Neuvotella työnantajan kanssa työntekijöitä koskevista asioista.
  • Tukea ja neuvoa työntekijöitä ongelma- ja muutostilanteissa.
  • Huolehtia siitä, että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesta ja tasa-arvoisesti.
  • Ja tietysti järjestää kaikenlaisia mukavia tapahtumia jäsenistölle.

Mikä TES/VES?
Työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen tekemiä sopimuksia kutsutaan työehtosopimuksiksi (TES) ja virkaehtosopimuksiksi (VES). Työ- ja virkaehtosopimuksissa sovitaan työsuhteen ehdoista lakia yksityiskohtaisemmin. Työehtosopimus on ammattiliittojen ja työnantajan tai työnantajaliiton välinen sopimus tietyn alan tai työnantajan työntekijöihin noudatettavista työnteon ehdoista. Työehtosopimusten sopimuskaudet ovat yleensä 1-3 -vuotta. Sopimuskauden pituus sovitaan neuvottelujen yhteydessä.
Työehtosopimus irtisanotaan sopimuskauden lähestyessä loppuaan. Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta aloitetaan jo ennen sopimuskauden päättymistä. Sopimusten välistä aikaa kutsutaan sopimuksettomaksi tilaksi.


Kuka ne TESsit ja VESsit sitten tekee?
Ammattiliitot edustavat neuvotteluissa työntekijöitä ja vievät sopimusneuvotteluihin työnantajien kanssa, jäsenistön asettamia tavoitteita. Kuulumalla liittoon voit vaikuttaa siihen, millaisista asioista neuvotellaan.
Työ- ja virkaehtosopimuksissa voidaan sopia paremmista ehdoista, kuin laissa on säädetty. Mm. vuosilomien ja työaikojen osalta on työehtosopimuksissa voitu sopia lakia paremmat ehdot. Työehtosopimuksissa myös kerrotaan mistä asioista voidaan työpaikalla sopia paikallisesti.
Esimerkiksi nyt kun ensimmäinen sairauspäivä on tulevaisuudessa lain mukaan palkaton, on se kuitenkin monessa työehtosopimuksessa määritelty palkalliseksi. Toivottavasti tämä ei tule muuttumaan jatkossakaan. Tai että työntekijä voi jäädä hoitamaan palkallisesti äkillisesti sairastunutta lastaan, tämä oikeus ei sisälly lakiin, vaan perustuu pelkästään TES/VES-sopimuksiin ja on saavutettu neuvottelemalla.

Itse olen jättäytynyt tänä syksynä pitkän harkinnan jälkeen pois luottamusmiestehtävistä. Oli myös aika antaa tilaa uusille, vaikka tunkua tuohon pestiin ei meidän virastossa juuri ollut. Jatkan kuitenkin vielä ProUnionin hallituksessa, joten ihan heti ei tämä ay-toiminta osaltani lopu.
Tämä reilu vuosikymmen, jonka olen saanut toimia prounionilaisena luottamusmiehenä, on antanut minulle enemmän, kuin olisin osannut kuvitellakaan. On ollut paljon verkostoitumista, risteilyjä, koulutuksia, seminaareja, onnistumisia, haasteita, kohtaamisia ja ystävystymisiä. Kaikki nämä saan onneksi pitää ja kantaa mukanani, vaikka en enää ihan niin ”inessä” olekaan 😊.

-Minna Numminen-